Blue-Gas s.r.o.

Váš spolehlivý dodavatel zemního plynu.

!UPOZORNĚNÍ!

Vážený zákazníku,
jistě jste již zaznamenal, že situace na trhu s plynem je dlouhodobě nepříznivá a dochází k překotnému nárůstu nákupních cen plynu. Společnost Blue-Gas s.r.o. nemá dopředu zajištěný plyn za přijatelné ceny pro své zákazníky, a proto jsme oslovili partnerského obchodníka, který Vám zajistí plyn za výhodnějších podmínek. Vzhledem k aktuálnímu dění na trhu s plynem se rozhodla naše společnost ukončit činnost prodeje plynu a Vaše odběrné místo předat odštěpením společnosti do rukou AZ Energies s.r.o., která je stabilní a silný dodavatel s více než třemi tisíci zákazníky. Přechod pod nového dodavatele za Vás kompletně zajistíme k 15.10.2021. Od AZ Energies s.r.o. obdržíte nové podklady k úhradě zálohových plateb a v nejbližších dnech Vás budou kontaktovat zaměstnanci AZ Energies s.r.o, aby s Vámi prošli bližší podmínky transakce a vyřešili případné požadavky. Už dnes je Vám k dispozici telefonní linka 730 701 554 nebo email zakaznik@azenergies.cz.
S ohledem na probíhající změnu Vás žádáme o nahlášení stavu plynoměru k datu 14.10.2021 na výše uvedených kontaktech.
Jménem pana Ing. Zdeňka Kánského Vám velmi děkujeme za dosavadní důvěru a věříme, že budete s péčí společnosti AZ Energies s.r.o. spokojeni a budete mít pro toto rozhodnutí pochopení.
Jménem pana Bc. Vladimíra Vyhnálka Vás vítáme u naší společnosti a doufáme, že proces převzetí části společnosti proběhne bez komplikací a k Vaší plné spokojenosti.

Oficiální vyjádření ke stažení zde

Dodávka plynu

 Jsme zkušená společnost s poctivou historií v dodávkách zemního plynu od roku 2012. Víme, že zákazníci chtějí dobrou cenu a spolehlivý servis.

Naším prvořadým cílem, oproti jiným společnostem, je silné nákupní oddělení (víme, kdy pro vás nakoupit) a spolehlivý,  bezrizikový backoffice (abyste se o nic nemuseli starat).

Možnosti dodávky elektřiny

Elektrickou energii sami nedodáváme, jelikož nejsme licencováni pro obchod s elektřinou. Tento závazek za nás přebírá naše partnerská společnost K-Gas s.r.o.

Jak přejít k nám?

  • V záložce ke stažení si stáhněte, vytiskněte a vyplňte formuláře „Smlouva o sdružených službách dodávky plynu“ na vybraný produkt pro domácnosti nebo pro podnikatele a „Plná moc“ pro domácnosti nebo podnikateleV případě, že zemní plyn používáte pro domovní kotelnu (SVJ, bytová družstva), vyplníte ještě Čestné prohlášení, že plyn je používám pro vytápění bytů.
  • Zároveň oba dokumenty podepište na vyznačených místech a zašlete na zasílací adresu: Blue-Gas s.r.o., Čechtická 386/4, 142 00 Praha 12
  • Po doručení a podpisu z naší strany zašleme jeden Váš výtisk smlouvy zpět na Vaši adresu.
  • Smlouvu s Vámi mohou vyplnit i naši operátoři na infolince: 222 511 084. Pro jednodušší vyřízení si prosím k ruce připravte fakturu nebo smlouvu od stávajícího dodavatele, na které jsou uvedeny všechny potřebné technické údaje vašeho odběrného místa(např. EIC kód, roční spotřeba..).    
  • Udělením plné moci nám umožníte zastupovat vás při všech úkonech, které jsou nutné pro změnu dodavatele zajistit, jako je např. podání výpovědi stávajícímu dodavateli, nebo k zastupování při registraci u společnosti OTE, a.s.  (Operátor trhu s elektřinou a plynem)
  • Celý proces změny dodavatele na základě vámi podepsané plné moci kompletně vyřídíme za vás.
  • Po úspěšném dokončení změny dodavatele Vám zašleme rozpis záloh na následující vyúčtovací období.

 

Kontrolní seznam evropského spotřebitele energie

Kontrolní seznam evropského spotřebitele energie zveřejněný v souladu s ‍§ ‍61 ‍odst. ‍2 ‍písm. ‍l) zákona č. ‍458/2000 Sb. o ‍podmínkách podnikání a ‍o ‍výkonu státní správy v ‍energetických odvětvích a ‍o ‍změně některých zákonů (energetický zákon), najdete na ‍stránkách Energetického ‍regulačního ‍úřadu.

Seznam naleznete zde: https://www.eru.cz/documents/10540/603840/kontroln%C3%AD%20seznam_akt_052017.pdf/4bd32c94-2dbc-4c1a-b645-236a0c4f88bf

V tomto seznamu najdete informace a ‍rady ze ‍světa energií.

Energetický audit & poradenství

Nabízíme nejen dodávku zemního plynu našim zákazníkům, ale i audit faktur a konsolidaci dodávek pod „jednu střechu“. Veškeré činnosti spojené se změnou dodavatele učiníme za vás, aniž byste museli chodit či jezdit kamkoli.

Jsme připraveni podat pomocnou ruku začínajícím obchodníkům s energiemi, a to jak metodicky, tak i faktickým zajištěním potřebných úkonů. Jako subjekt zúčtování v plynárenství nabízíme dodávky plynu pro registrované účastníky trhu (RÚT) včetně převzetí odpovědnosti za bilanční odchylku.

Audit faktur

Prověříme, kolik za energie platíte, ať už jste u jakéhokoli dodavatele.

Optimalizace nákladů

Bezplatně převedeme, všechna vaše odběrná místa „pod naši střechu“ a optimalizujeme vaše náklady na energie.

Co s námi získáte

Když se rozhodnete spolupracovat s námi, získáte víc, než si myslíte.

Lepší cenu

Naše nákupní oddělení sleduje energetické trhy a nakupuje za nejlepší ceny. 

Jistotu dodávek

Jsme na trhu dost dlouhou a víme, jak bezpečně dodat komoditu přímo k vám.

Spolehlivou administrativu

S námi budete mít o starost méně. Veškeré papírování převezmeme za vás.

Audit faktur

Mrkneme zdarma na vaše faktury od jiného dodavatele a posoudíme, zda neplatíte příliš.

Snížení nákladů

Chceme, aby jste ušetřili za energie a vaši energii mohli věnovat něčemu jinému.

Monitoring trhu

Monitorujeme energetické trhy a včas upozorníme na důležité události, které mohou mít podstatný vliv na cenu.

Časté otázky

Vnášíme světlo do energetických dodávek. Nebojte se energetiky!

,Kontakty

 

Blue-Gas s.r.o.  

IČ: 242 85 137

Sídlo podle obchodního rejstříku: Lublaňská 647/48, 120 00 Praha 2

Zákaznická kancelář a zasílací adresa: Čechtická 386/4, 142 00 Praha 12 (bus od metra Kačerov, zast. Cílkova nebo Lhotka)

S ohledem na nepříznivou epidemiologickou situaci a vyhlášení nouzového stavu je zákaznická kancelář UZAVŘENA. Všechny své požadavky můžete vyřídit pomocí emailu či telefonicky.

Telefon: +420 222 511 084

Email: info@blue-gas.cz

Otevírací hodiny:

Pondělí až pátek: 9 – 15 (vyjma svátků)

Jednatel společnosti:

Ing. Zdeněk Kánský, e-mail: zdenek.kansky@blue-gas.cz, mobil +420 602 551 844

Kontaktní formulář

4 + 7 =